Sider

onsdag 22. mars 2006

La det briste og bære!

Nordiske impulser er Festspillene i Bergens nye signatur. Utvidet navn og ny visuell profil er en konsekvens av at vi har redefinert vårt kunstneriske oppdrag.

Publisert i Bergens Tidende 22. mars 2006

Noen vil kanskje oppleve navneutvidelsen som en radikal endring. Det er den også. Med Nordiske impulser markerer vi et brudd, en endring, og helt nye mål. På samme tid er årets kunstneriske program en videreføring av tradisjoner som bygger på arbeidene til mine forgjengere.

Festspillene har helt siden starten i 1953 vært Norges største og viktigste festival. Det er likevel ingen selvfølge at det vil fortsette å være slik. Høye offentlige tilskudd er ingen garanti for at Festspillene leverer kunst på høyeste nivå. Vi må hele tiden tilstrebe utvikling for å fortjene vår posisjon og bringe Festspillene videre. Dersom man forsøker å opprettholde status quo, ender man ofte med tilbakegang. Utfordringen er å fornye for å bevare.