Sider

fredag 9. juli 2010

En degradering av det faglige?

Publisert i Aftenposten 9. juli 2010

Ansettelsen av Stein Henrichsen som ny direktør for Munch-museet har skapt diskusjon om hva slags ledere vi trenger for våre viktigste kulturinstitusjoner. Der er en viktig debatt som bør dreie seg om ledelsesmodeller og ikke enkeltpersoner. Henrichsen selv har karakterisert forgjengere som har vært faglig suverene ledere som yppersteprester og stemplet kritikken av ikke-kunstfaglige toppledere som konservativ og tradisjonell.

Det er en retorikk som i liten grad treffer kjernen i hva ledelse av kulturinstitusjoner dreier seg om. Å lede en kulturinstitusjon, det være seg et operahus, teater eller et museum, innebærer å initiere og gjennomføre forandringer. Institusjonen må ha klare visjoner og mål for å utvikle seg og den må ha en strategi som bygger på faglige vurderinger og ikke minst prioriteringer.