Sider

lørdag 21. mai 2011

Gjenforening med de litterære festspill?

Knut Hoem tar til orde for at Festspillene og De Litterære Festspill til Norsk Forfattersentrum Vestlandet bør gjenforenes.

«For tilreisende (hovedstads)presse tror jeg helt klart en samlokalisering i tid med Festspillene ville ført til at De Litterære Festspill ville bli enklere å skrive hjem om», skriver Hoem på sin blogg og utdypet sine synspunkter i programmet Bok i P2 i morges. Han mener at De Litterære Festspill taper på ikke å være en del av det store og prestisjefylte arrangementet som Festspillene er, og at Festspillene ville ha styrket seg ved å ha et godt litteraturprogram.

Bør vi forsøke å finne sammen igjen slik Hoem foreslår? Det er gode argumenter både for og mot. Jeg kan forstå at Forfattersentrum ønsker eksklusiv oppmerksomhet rundt sitt arrangement. Men det er klart at å kalle det for De Litterære Festspill og å utnevne en festspilldikter mister noe av sin kraft og betydning når arrangementet ikke lenger er noen del av Festspillene. Hadde det vært et arrangement på en annen tid av året, hadde De Litterære Festspill vært en av mange litteraturfestivaler i Norge. Nå kan det virke som om Forfattersentrum vil ha litt i pose og sekk. De vil være selvstendige, men vil likevel legge seg opp til Festspillene i tid, slik at det skal se ut som om det er en sammenheng. Dette har også avstedkommet en del forvirring.

Jeg tror Festspillene burde ha et godt litteraturprogram, men vi må ikke utvikle oss til å bli en paraplyorganisasjon - med mange ulike selvdrevne arrangementer som alle har egne agendaer og kunstneriske ambisjoner. Det kan utviske Festspillenes kunstneriske profil. Skal De Litterære Festspill være en del av Festspillene, må vi få til et skikkelig samarbeid der De Litterære Festspill blir en viktig og integrert del av helheten. For tre år siden klarte vi ikke å få det til og gikk hver vår vei, og vi har vel siden begge klart oss ganske godt på hver vår kant. Hoem mener altså at vi bør tenke oss om igjen. Han mener vi begge kan komme styrket ut av å søke tilbake til hverandre. Jeg tar gjerne opp diskusjonen og dialogen for å se på muligheter for at vi skal finne fram til en samarbeidsform som begge parter ønsker seg og vil ha glede av.

Et problem har vært at de store Litteraturfestspillene på Lillehammer har funnet sted samtidig. Kanskje kan vi sammen snakke med Lillehammer og se om vi kan gå klar av hverandre tidsmessig i årene som kommer? Jeg har allerede nevnt det for Litteraturfestivalens leder Kjersti Stenseng, som var positiv til ideen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar